Uppföljande behandling

Oavsett vilken typ av ingrepp eller operation du har gjort haft hos oss vill vi veta hur du mår och hur din hälsa  utvecklas. Vi använder olika frågeformulär för att noggrant bedöma din hälsa. Du kan alltid kontakta oss på Europainclinics Sverige om du undrar något.

Övervakning av smärta

Vi övervakar regelbundet varje patients hälsotillstånd under hela behandlingen tills den är klar. Denna kontinuerliga och noggranna övervakning av våra patienters hälsa hos EuroPainClinics Sverige är unik   En del av detta arbete är att övervaka  våra patienter med hjälp av frågeformulär för patientens smärtintensitet (VAS) och livskvalitet (QoL).

VAS-visuell analog skala-frågeformulär

Detta är en smärtintensitetsskala som är uppdelad från 0 till 10, där 0 är ingen smärta och 10 är  den värsta smärta du kan tänka dig.Under dagarna efter proceduren kommer en av  våra sjuksköterskor att kontakta dig via telefon för att  fråga om ditt nuvarande hälsotillstånd och intensiteten av den smärta du upplever för närvarande. Uppföljningen gör det möjligt för oss att eventuellt justera din behandlingsplan. Du kommer att få ett VAS-kort  som  hjälper dig att beskriva den smärta som du för närvarande känner.

EQ-5D-5L (QoL) frågeformulär

EuroPainClinics Clinical Research har  en exklusiv licens att använda EQ-5D-5L-frågeformuläret för att övervaka vissa typer av endoskopiska förfaranden. Detta övervakar patientens hälsotillstånd på fem nivåer (rörlighet, egenvård, hur du kan utföra vanliga aktiviteter som arbete, studier, hobbyer, smärta/problem och ångest eller depression) på en skala från 0 till 100. Detta gör vi för att  undersöka patientens livskvalitet.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär