Lars Walén M.D.

Lars Walén M.D.

Lars Walén, M.D., är Chef för EuroPainClinics Sverige, Umeå. En internationellt certifierad specialist inom anestesiologi och intensivvårdsmedicin, och ledande specialist inom interventionell smärtbehandling med fokus på minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Dr. Waléns värdefulla åsikter och praktiska, kliniska erfarenhet används på EuroPainClinics® för att implementera system för optimala operativa förfaranden i daglig praxis. Han fungerar som en internationell konsult åt tvärvetenskapliga, medicinska team vid svåra och komplicerade medicinska fall som är associerade med kronisk ryggsmärta. Dr. Walén tillhör en grupp av ledande experter inom smärtlindring som använder interventionella tekniker med vägledning av röntgen och ultraljud. Han har en magisterexamen inom ultraljudsstyrd regional anestesi och smärtlindringsteknik.

Karriärhistorik & medicinsk utbildnng

Dr. Walén är certifierad anestesiolog, intensivist och specialist inom behandling av smärta i Sverige, Norge och Storbritannien. Efter avslutande medicinska studier arbetade han som  vid ett antal kliniska inrättningar i Sverige (Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Sunderby sjukhus, Luleå). Hans specialinriktade utbildning inom interventionell smärtbehandling, regional anestesi och nervblockad samt pediatrisk anestesi och intensivvård slutfördes i Sverige, Danmark, USA och Storbritannien. Sedan 2007 har Dr. Lars Walén arbetat på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där, han som anestesiolog, innehar en av de högsta positionerna i den operativa enheten för centralortopedi. Inom området för interventionell smärtbehandling fokuserar han sin kompetens på behandlingsmetoder och tekniker med minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Mellan 2008 och 2009 koncentrerade Dr. Walén sig på anestesi vid proteskirurgi av knä- och höftleder, ryggkirurgi och allmänkirurgi vid Shepton Mallet NHS Treatment Centre, UK.

Professionellt medlemskap

Dr. Walén är en aktiv medlem i flera internationella organisationer och institutioner

  • Den svenska föreningen för anestesi och intensivvård (the Swedish Association of Anaesthesia and Intensive Care (SFAI))
  • Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)
  • European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA)

Forskning & publikationer

Vid sidan av sin medicinska yrkesroll är Dr Walén engagerad i en omfattande utbildningsverksamhet. Han är en regelbunden deltagare vid många internationella kongresser, symposier och seminarier, där han också är en aktiv föreläsare. Han utökar kontinuerligt sitt kunnande inom området regional anestesi med fokus på ultraljudsstyrd nervblockad.

Privatliv

Dr Walén är gift och njuter av att spendera tid med sina barn. Han ägnar också sin fritid åt sport och friluftsliv.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär