Vid diskbråck kan endoskopisk kirurgi vara en lösning

I de flesta fallen orsakas kronisk smärta i nedre delen av ryggen av ett diskbråck som trycker på en nervrot och det är en vanlig orsak till kirurgi. Minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar kan vara effektiva och de utförs med hjälp av video utan behov av sjukhusinläggning. Behandlingen av den skadade ryggdisken behöver inte ta längre tid än 90 minuter.

endoskopisk kirurgi

Diagnosen diskbråck ställs genom att en specialist tittar på bilder från antingen magnetröntgen eller skiktröntgen. Symtomen är långvarig eller kronisk smärta som håller i sig längre tid än tre månader. Det känns som en dov, stickande eller svidande smärta i korsryggen som strålar ner i benen mot tårna. Det kan vara tecken på en inflammerad nervrot (radikulit) och det är då bra att träffa en specialist.

Interventionell smärtbehandling

Patienten genomgår en inledande undersökning och med hjälp av blockader hittas den exakta smärtkällan. Läkaren bestämmer hur behandlingsplanen ska se ut. Smärtan minskar ofta redan genom den diagnostiska behandlingen. Om det inte räcker utförs fler blockader och slutligen endoskopisk diskkirurgi.

Vad innebär endoskopiska behandlingar?

Till skillnad från konventionell kirurgi kräver inte endoskopisk kirurgi stora snitt. Kirurgen för in instrumenten i ryggkanalen genom en 8-10 millimeters öppning och hela behandlingen genomförs med hjälp av en endoskopisk kamera som visar hela förloppet på en skärm. Ryggradskanalen kan undersökas med hjälp av en minikamera som förs in genom sacrum, på bäckenets baksida. Den del av ryggdisken som trycker mot nerverna tas bort och sedan radiofrekvensbehandlas den för att förhindra ett nytt bråck. Smärtan kan också bero på ligament eller bitar av ryggdisken som trycker på nervroten och dessa kan tas bort direkt. Anti-inflammatoriska läkemedel på en specifik plats. Hela behandlingen utförs under lokalbedövning och tar inte mer än nittio minuter. Efter två timmars vila kan patienten åka hem.

Vad händer efter en operation? 

Läkaren kontrollerar patienten och berättar om träningsprogram och liknande. Det är särskilt viktigt under de två första veckorna, hur ska man begränsa påfrestningarna på ryggen, hur man bäst går och sitter, vad som bör undvikas vid exempelvis bilkörning och träning. Kontroller av smärtintensitet och det allmänna hälsotillståndet sker fortlöpande genom att läkaren talar med patienten i telefon, men även genom fysisk uppföljning. 

Lyckas endoskopisk kirurgi alltid?

Minimalinvasiva och interventionella behandlingar bygger på evidensbaserad medicin (EBM) och de följer internationell standard. Det är viktigt att komma ihåg att interventionella behandlingar inte passar alla, precis som med alla behandlingar. I vissa fall kommer inte heller smärtan att försvinna helt eller i den utsträckning som patienten önskar.

Det finns många fördelar med minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar, exempelvis minskad risk för muskel- eller skelettskador, minskade blödningar och minskad risk för infektion blir återhämtningen snabbare och därmed går det fortare att komma tillbaka till arbete och fritidsaktiviteter. Normalt tar återhämtningen cirka sex veckor.

Lär dig mer om diskbråck.

Ju snarare du söker hjälp med din rygg eller ryggrad, desto snarare kan vi hjälpa dig.

Är du intresserad av att undersöka om det är möjligt att bota dina ryggproblem med hjälp av endoskopiska behandlingar? Du kan antingen boka en tid på telefonnummer +46 90 20 20 700 eller genom att fylla i vårt Kontaktformulär.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär