Smärtans huvudtyper

Oavsett om du lider av kort- eller långvarig led- och muskelsmärta, ryggont eller ont i nacken påverkar alla typer av smärta såväl din fysiska som psykiska hälsa. Smärta kan vara av olika typer.

Bland dagens medicinska kunskaper finns bland annat interventionella metoder för att behandla, dämpa eller helt bli av med smärta för att göra vardagen hanterbar. Självklart önskar alla patienter att smärtan försvinner genast och för alltid men det är viktigt att komma ihåg att återhämtningen kan ta lång tid. Dessutom är redan varje minskning av smärtan är en framgång. Smärta är en subjektiv känsla och kan bara beskrivas av den som lider av den. Vi ställer därför många frågor i den inledande undersökningen för att få veta exakt när, var och hur det gör ont. På så sätt får vi veta hur vi bäst kan hjälpa dig. Efter ingreppet mäter vi din smärta med en VAS-skala som kan hjälpa oss att finjustera behandlingen för dig.

Smärta finns av olika slag och den karaktäriseras av olika faktorer – till exempel vilken del av kroppen och vilken typ av vävnad som påverkas och av vilken orsak den börjar. Till att börja med kan man skilja på på akut och kronisk smärta.

Smärta

Akut smärta

Denna typ av smärta fungerar som en varningssignal och är ett symtom på en sjukdom eller skada. Den betyder att någonting i kroppen måste åtgärdas omedelbart. Akut smärta uppstår till följd av någon slags vävnadsskada men den avtar på relativt kort tid, några timmar, dagar eller veckor om orsaken försvinner. Tidsgränsen för akut smärta är maximalt 3-6 månader. Andra symtom som uppstår är höjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, svettningar  men även oro och stress. Akut smärta går ofta ganska lätt att åtgärda med hjälp av mediciner eller andra metoder. Om smärtan inte behandlas alls eller felbehandlas kan det leda till att smärtan blir kronisk.

Kronisk smärta

Till skillnad från akut smärta räknas kronisk smärta som ett sjukdomstillstånd. När smärtan har varat längre än en viss tid blir den kronisk. Detta är ett tillstånd där smärtan fixeras I nervsystemet på olika nivåer och när den ursprungliga smärtorsaken tas bort inte leder till att smärtan försvinner. Det kan till och med vara så att den ursprungliga orsaken inte längre är känd. Smärtan varar mer än 3 – 6 månader och är svårare att behandla än akut smärta. Kronisk smärta beror ofta på nervskador. Smärtan förvärras om den inte behandlas. Både akut och kronisk smärta försvagar kroppen men den kroniska smärtans natur gör patienten mer sårbar. Ihållande och svår kronisk smärta kan orsaka psykiska förändringar: oro, depression, sömnproblem, förändrad aptit och andra symtom. Dessa tillstånd kan I sin tur förvärra känslan av kronisk smärta. Att lindra den kroniska smärtan är behandlingens mål.

Smärtan delas vidare in i olika typer beroende på var den kommer ifrån. Nociceptiv smärta orsakas av att de känselceller som finns i huden, musklerna, skelettet, lederna eller runt de inre organen påverkas. Nerverna kan irriteras av vävnadsskador eller syrebrist i vävnaderna, temperaturförändringar och så vidare. Nociceptiv smärta kan i sin tur delas in i somatisk smärta som kan härledas från senor, muskler, leder, skelett och som känns skarp och är lätt att hitta som exempelvis frakturer. Å andra sidan finns visceral smärta som kommer från de inre organen, speciellt från buken och känns som en dov och djup smärta och den kan vara svårare att lokalisera.

Neuropatisk smärta orsakas av skador på nervsystemet eller de nerver som överför smärtsignaler till hjärnan. Patienter beskriver ofta en brinnande eller stickande smärta, ibland som en elektrisk stöt. Denna typ av smärta orsakas bland annat av trigeminusneuralgi, diskbråck, postoperativ smärta, karpaltunnelsyndrom, diabetesneuropati,postherpetisk neuralgi.

Minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar

Om du lider av ont i ryggen sedan lång tid eller att du känner att den behandling du nu genomgår inte hjälper kan du kontakta våra specialister på EuroPainClinics Sverige. Vi undersöker var din smärta kommer ifrån och diskuterar vilket behandlingsalternativ som passar dig bäst.

Ring +46 90 20 20 700 eller fyll i vårat kontaktformulär.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär